Hiển thị một kết quả duy nhất

60.000 
64.000 
60.000 
55.000