Hiển thị một kết quả duy nhất

110.000 
110.000 
72.000 
72.000 
72.000 
115.000 
125.000 
125.000 
50.000