Hiển thị một kết quả duy nhất

5.100 
6.100 
8.000 
9.400 
9.400 
21.200 
37.800 
132.300 
61.400