Hiển thị một kết quả duy nhất

9.900 
11.800 
15.100 
17.900 
23.600 
28.300 
35.400