Hiển thị một kết quả duy nhất

56.700 
9.400 
108.600 
16.500 
118.100 
21.200 
33.000