Hiển thị một kết quả duy nhất

85.000 
41.000 
63.000 
71.000 
145.000 
54.000 
33.000 
37.000 
97.000 
65.000 
45.000 
133.000